Вработени

25 February, 2020

СОУДимитар Мирасчиев Штип
Home
Образовни профили
Ученици
Вработени
Обуки
Проекти
Тековни активности
Слободен ...
Фото галерија
Коментари

 

 

в.д Директор

проф. Катица Костова, дипл.инж.

 

 

Дипломиран текстилен инженер на ТМФ-текстилна насока, Скопје

Вработен во СОУДимитар Мирасчиев од 1990 година

Наставник на годината за учебната 2015/2016*

в.д. Директор од 10.02.2020

e-mail:

katica_kostova@yahoo.com

dmirasciev@yahoo.com


 

  •  Администрација

р.б Име и презиме назив на работно место
1. Синев Слободан Секретар
2. м-р Елена Ивановска Костадинова Стручен соработник-Психолог
3. Влатко Нехтенин Благајник-Архивар
 
  •  Наставници
  •  Актив по стручни предмети, 2019/2020
р.б

Име и презиме

предмет

1. Васил Костов Група стручни предмети
2. Мите Мицевски Група стручни предмети
3. Ванѓа Мушевска* Група стручни предмети
4. Наташа Тасева (замена за директор) Група стручни предмети
5. Марина Варадиновска Група стручни предмети
6. Дарко Христовски Група стручни предмети
7. Лидија Ѓоргиева Група стручни предмети
8. Ана Ѓорѓева Група стручни предмети
9. Тања Неткова Група стручни предмети
 По повод светскиот ден на учителот (5-ти октомври) се прогласуват најдобри настваници

* Наставник на годината за учебната 2015/2016 - Катица Костова

* Наставник на годината за учебната 2018/2019 - Ванѓа Мушевска

  •  Наставници по општообразовни предмети, 2019/2020
р.б

Име и презиме

предмет

1. Светислав Ракиќ Македонски јазик и литература
2. Данче Тошева Македонски јазик и литература
2. Кристина Ќосевска Англиски јазик
3. Маја Костовска од 21.01.2020 Англиски јазик
4. Лилјана Стаменков Германски јазик
5. Габриела Донева Математика
6. Никола Шутев Спорт и спортски активности
7. Јована Спасова Бизнис
8. Емилија Шуманска Граѓанско образование
9. Тони Поп Димитров Хемија
10 Никола Бошков Историја
11. Наталија Џамѓозова Ликовна уметност
12. Александра Срцева Лазова Музичка култура
13. Стефанија Веселинова Информатика
По повод светскиот ден на учителот (5-ти октомври) се прогласуват најдобри настваници

* Наставник на годината за учебната 2017/2018 - Матилда Ристова (од 15.09.2019 во Пензија)

  • Помошен и технички персонал
р.б име и пезиме назив на работно место
1. Михајло Марков Економ
2. Дејан Иванов Хаусмајстор
3. Дејан Димов Ложач-ракувач на парни котли
4. Никола Грнчаров Чувар
5. Оливера Велкова Хигиеничар
6. Славица Ефремова Хигиеничар
7. Боро Куневски Хигиеничар
8. Билјана Георгиева Хигиеничар
9. Соња Стојкова Хигиеничар
10. Ајџан Јусинова Хигиеничар
 

Home | Образовни профили | Ученици | Вработени | Обуки | Проекти | Тековни активности | Слободен ... | Фото галерија | Коментари

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 02/25/20