Коментари

03 May, 2019

СОУДимитар Мирасчиев Штип
Home
Образовни профили
Ученици
Вработени
Обуки
Проекти
Тековни активности
Слободен ...
Фото галерија
Коментари

 

Мислење за web страната

Добродојдени се вашите коментари и предлози

Каков вид на коментар сакате да испратите:

Жалба Проблем Предлог Пофалба

Предмет 

Внеси содржина на коментар:

Како да Ве исконтактираме:

Име
E-mail
Tel
FAX
Контактирајте не најбрзо што можете.

Home | Образовни профили | Ученици | Вработени | Обуки | Проекти | Тековни активности | Слободен ... | Фото галерија | Коментари

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 03/31/19